Mədəniyyət və İncəsənət Kitabxanalar
 • "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ ARXİVİNİN İŞLƏRİ”
  AZ 1166, Ziya Bünyadov pr., 3
  Теlefon: (99412) 4629447, 4629756
  E-mail: marxiv@azintex.com
 • "CƏFƏR CABBARLI ADINA RESPUBLİKA GƏNCLƏR KİTABXANASI"
  AZ 1000, Nəriman Nərimanov pr., 203
  Теlefon: (99412) 4380247, 4385446, 4389354, 4385757
 • "MİRZƏ FƏTƏLİAXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KİTABXANASI"
  AZ 1000, Xəqani küç., 29
  Теlefon: (99412) 4934003, 4938168
  E-mail: anl@aznet.org
  Web: www.anl.az
 • "MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANA"
  AZ 1143, Hüseyn Cavid pr., 31
  Теlefon: (99412) 4386017, 4393164
  E-mail: biblio_az@yahoo.com
  Web: www.biblio.az
 • "QORKIY ADINA KÖÇÜRÜLƏ BİLƏN KİTABXANA FONDU"
  AZ 1000, Murtuza Muxtarova küç., 9
  Теlefon: (99412) 4924367, 4951504
 • "RESPUBLİKA ELMİ KƏND TƏSƏRRÜFATI KİTABXANASI"
  AZ 1141, Mehdiyeva Şəfiyyə küç., 93а
  Теlefon: (99412) 4323005, 4324290
 • "RESPUBLİKA ELMİ- TEXNİKİ KİTABXANASI"
  AZ 1001, Aşıq Əli küç., 5
  Теlefon: (99412) 5645245
 • "SƏMƏD VURGUN ADINA MƏRKƏZİ KİTABXANA"
  AZ 1000, Məhəmməd Hadi küç., 41а
  Теlefon: (99412) 4747946
 • SƏİDZADƏ ADINA MƏRKƏZİ DÖVLƏT UŞAQ KİTABXANASI
  AZ 1000, Bül-Bül pr., 14/70
  Теlefon: (99412) 4934315, 4937568
VALYUTA
feed not loading